د. بهمن ۷ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

اثر سیاستهای دولتها بر صنعت سرمایه گذاری مخاطره آمیز کشورها

اثر سياستهای دولتها بر صنعت سرمايه گذاری مخاطره آميز كشورها

اثر سیاستهای دولتها بر صنعت سرمایه گذاری مخاطره آمیز کشورها

فهرست مطالب: (شامل ۳۱ صفحه با فرمت PDF)(رایگان)

مقدمه
ایالات متحده
استرالیا: سیاست دولت در جهت تأمین مالی کارآفرینی: وجوه سرمایه گذاری نوآوری
سیاست دولت در جهت سرمایه گذاری مخاطره آمیز در استرالیا و جزئیات برنامه استرالیاییIIF
معیار ارزیابی برای برنامه استرالیایی IIF
اروپا: سیاست عمومی و خلق بازارهای سرمایه گذاری فعال
ارزیابی سیاست عمومی برای بازارهای Venture Capital فعال
ترغیب انتخاب متغیرهای سیاست
سیاست عمومی برای بازارهای فعال سرمایه گذاری مخاطره آمیز در زمینه اروپایی
هند: فرآیند توسعه سرمایه گذاری مخاطره آمیز
یک مدل توسعه سرمایه گذاری مخاطره آمیز برگرفته از TDICI
نتیجه

مشاهده فایل