پ. مرداد ۳۱ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

امنیت در بانکداری و تجارت الکترونیک

امنیت در بانکداری و تجارت الکترونیک

امنیت در بانکداری و تجارت الکترونیک

فهرست مطالب : (شامل ۱۳۱ صفحه با فرمت ورد)

۱-فصل اول تعاریف و کلیات
۲- فصل دوم امضاء و جواز دیجیتال انواع روشهای ایجاد و الگوریتم رمزنگاری بکار رفته درآن
۳-فصل سوم پروتکل های بکارگرفته شده جهت امنیت در بانکداری اینترنتی(امنیت در لایه انتقال و کاربرد)
۴-فصل چهارماستاندارد تراکنشهای امن در بانکداری اینترنتی
۵-فصل پنجماحراز هویت در سیستم های بانکداری الکترونیکی( شیوه ها، راههای نفوذ و راههای مقابله با نفوذ )
۶-فصل ششم بررسی دو نمونه از شیوه های احراز هویت در بانکداری اینترنتی(توکن های USB مورد استفاده در بانکداری اینترنتی و احراز هویت)
۷-فصل هفتم جمع بندی مطالب و آخرین نتیجه گیری
منابع و ماخذ

مشاهده فایل