ج. بهمن ۴ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

انواع رله ها و کاربردهای آنها

انواع رله ها و کاربردهای آنها

انواع رله ها و کاربردهای آنها

فهرست مقاله : (شامل ۴۸ صفحه Word)

رله و ساختمان آن

رله اولیه یا پریمر

معایب رله اولیه

مزایای رله اولیه

معایب رله ثانویه

هدف از حفاظت

مشخصات سیستم حفاظت

حفاظت از خطوط ۱۳۲ کیلو ولت

رله دیستانس ( رله مقاومت سنج )

رله اتو رکلوزر

تعریف رکلوزر

رله پاور سوئینگ

رله فیوز فیلور

رله اور کارنت دایرکشنال

انواع رله جریان زیاد

رله ارت فالت دایرکشنال

حفاظت از باسبارها

رله دیفرانسیل

دستگاه حفاظت و مراقبت روغن

رله بوخهلتس

عواملی که سبب بکار انداختن رله بوخهلتس می شود

رله توی بر

اساس کار رله دیستانس

عامل موثر در رله دیستانس می تواند یکی از عوامل

انواع کلیدهای قدرت

انتخاب یک رله

رله حفاظتی

مشاهده فایل

.

.

دانلود تحقیق انواع رله ها و کاربردهای آنها