د. آذر ۱۸ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

بررسی نحوه معلوم شدن عین مورد معامله

بررسی نحوه معلوم شدن عین مورد معامله

بررسی نحوه معلوم شدن عین مورد معامله

فهرست مطالب: (شامل ۲۰ صفحه Word)

چکیده

مقدمه

۱٫ کلیات

۱ـ۱٫ تعریف و اقسام عین

۱ـ۱ـ۱٫ عین معین یا شخصی (خارجی)

۲ـ۱ـ۱٫ در حکم عین معین

۳ـ۱ـ۱٫ کلی

۲ـ۱٫ معلوم یا معین

۲٫ ضرورت معلوم بودن مورد معامله

۱ـ۲٫ عمومی بودن قاعده

۲ـ۲٫ عناصر لازم برای معلوم شدن عین

۱ـ۲ـ۲٫ جنس

۲ـ۲ـ۲٫ وصف

۳ـ۲ـ۲٫ مقدار

۳٫ طرق رفع ابهام از عین مورد معامله

۱ـ۳٫ رفع ابهام از عین معین و در حکم معین

۲ـ۳٫ شیوه رفع ابهام از کلی

۴٫ نقش عرف در معلوم شدن عین مورد معامله

نتیجه‌ گیری

منابع و مأخذ

مشاهده فایل

.

.

بررسی نحوه معلوم شدن عین مورد معامله