س. بهمن ۱ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

تاثیر شکل و ابعاد بازشوها در دیوارهای برشی

تاثیر شکل و ابعاد بازشوها در دیوارهای برشی

تاثیر شکل و ابعاد بازشوها در دیوارهای برشی

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه با عنوان: تاثیر شکل و ابعاد بازشوها در دیوارهای برشی شامل ۱۶۵ صفحه با فرمت پی دی اف. دیوار برشی سازه کارآمدی برای تامین مقاومت ساختمان های بلند و میان مرتبه در برابر نیروهای جانبی به شمار می رود. وجود بازشو در المان های بتن مسلح فرض های ساده کننده طراحی را تغییر می دهد و باید به درستی در تحلیل آن منظور گردد. از طرف دیگر ضرورت وجود بازشو در این دیوارها به دلایل معماری و با سازه ای اغلب اجتناب ناپذیر است. هدف از این پروژه بررسی و شناخت بیشتر نقاط ضعف و قوت بازشوها، تاثیر شکل، ابعاد و موقعیت بازشوها بر روی عملکرد و رفتار دیوارهای برشی در ناحیه غیر خطی است. برای آنالیز مدل ها از روش المان محدود با استفاده از نرم افزار Ansys استفاده شده و پارامترهای اصلی تاثیرگذار بر رفتار دیوارهای برشی بازشودار مورد مطالعه قرار گرفته است. این پارامترها به شرح زیر می باشند: بازشوی کوچک در دیوارهای برشی – عرض بازشوها در دیوارهای برشی – ارتفاع بازشوها در دیوارهای برشی – موقعیت بازشوها در دیوارهای برشی. شکل، ابعاد و محل سوراخ‌های دیوار برشی بر تنش‌ها و تغییرشکل الاستیک و غیرالاستیک و نیز بر شکل پذیری، مقاومت خمشی و قابلیت جذب انرژی به هنگام زمین لرزه‌ها موثر است. لذا لازم است هر دو رفتار ارتجاعی و غیرارتجاعی دیوارهای برشی بازشودار را در نظر گرفت و تمهیداتی را برای تقویت کناره‌های بازشوها در نظر گرفت.

این فایل از سایت منبع حذف شده است.