ج. بهمن ۴ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

تجربیات مدون تدریس دبیر فیزیک

تجربیات مدون تدریس دبیر فیزیک

تجربیات مدون تدریس دبیر فیزیک

فهرست مطالب: (شامل ۳۳ صفحه Word)

مقدمه  1

تجربه ای در زمینه ی استفاده از منابع غیر در درسی ۲

آموزش فیزیک به روش همیاری  3

تجربه ای در زمینه چگونگی ایجاد انگیزه برای یادگیری بهتر ۶

تجربه ای آموزشی در زمینه ی تاثیر وضعیت اقتصادی بر یادگیری ۷

ارتباط با دانش آموزان  9

یک تجربه آموزشی و تربیتی ۱۰

کنفرانس  12

ایجاد اعتماد به نفس در دانش آموزان و راهکار های تقویت آن ۱۴

آموزش فیزیک با کمک اینترنت و فواید آن  17

مراحل مختلف حل مسئله های فیزیک  19

ارزشیابی و شیوه های آن  20

کلاس درس شاداب  23

دلایل افت تحصیلی در درس فیزیک  28

نتیجه گیری  32

منابع ۳۳

مشاهده فایل

.

.

دانلود تجربیات مدون تدریس دبیر فیزیک