س. بهمن ۱ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

تجزیه و تحلیل سیستم بیمه عمر با رشنال رز + داکیومنت

تجزیه و تحلیل سیستم بیمه عمر با رشنال رز

تجزیه و تحلیل سیستم بیمه عمر با رشنال رز + داکیومنت

گزینه های نمودار سیستم تامین اجتماعی

درخواست آدرس بیمارستانهای طرف قرارداد

ارائه آدرس بیمارستانهای طرف قرارداد

درخواست فرم عضویت

ارائه فرم عضویت

درخواست صدور دفترچه بیمه

صدور دفترچه بیم

درخواست فرم برای بیمه شدن

ارائه فرم برای بیمه شد

درخواست اعلام سوابق

ارائه سوابق

درخواست تعویض دفترچه

تعویض دفترچه

درخواست تعهدات سازمان

ارائه تعهدات سازمان

درخواست خدمات اروتز و پروتز

ارائه خدمات اروتز و پروتز

درخواست غرامت دوران ایام بارداری و بیماری

پرداخت غرامت دوران ایام بارداری و بیماری

درخواست برقراری مستمری برای بازنشستگان

برقراری مستمری برای بازنشستگان

درخواست برقراری مستمری برای از کار افتاده گان

برقراری مستمری برای از کار افتاده گان

درخواست برقراری مستمری برای فوت شده گان

برقراری مستمری برای فوت شده گان

درخواست برقراری مستمری برای بیکاران

برقراری مستمری برای بیکاران

درخواست فیش حقوق به کارمندان تامین اجتماعی

ارائه فیش حقوق به کارمندان تامین اجتماعی

درخواست فیش پرداخت برای بیمه شده گان

ارائه فیش پرداخت برای بیمه شده گان

درخواست ایجاد حساب برای بیمه شده گان

ایجاد حساب برای بیمه شده گان

درخواست دسته چک برای کارمندان تامین اجتماعی

دسته چک برای کارمندان تامین اجتماعی

درخواست فیش حقوقی کارمندان
ارائه فیش حقوقی کارمندان

درخواست اعلام بدوجه
اعلام بدوجه

درخواست غرامت دوران ایام بارداری و بیماری
پرداخت غرامت دوران ایام بارداری و بیماری

درخواست فاکتور خدمات
ارائه فاکتور خدمات

درخواست نامه هایی که مربوط به تامین اجتماعی است
ارائه نامه هایی که مربوط به تامین اجتماعی است

درخواست دریافت تعرفه های پزشکی
ارائه تعرفه های پزشکی

درخواست خدمات درمانی
ارائه خدمات درمانی

درخواست لیست بیمه شدگان جدید
ارائه لیست بیمه شدگان جدید

این فایل از سایت منبع حذف شده است.