س. بهمن ۱ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

تجزیه و تحلیل سیستم مشاور املاک + رسم نمودارها با رشنال رز

تجزیه و تحلیل سیستم مشاور املاک + رسم نمودارها با رشنال رز

تجزیه و تحلیل سیستم مشاور املاک + رسم نمودارها با رشنال رز

۱) DFD سطح صفر و یک ۲) یوس کیس دیاگرام(Use Case Diagram) 3) کلاس دیاگرام(Class Diagram) 4) اکتیویتی دیاگرام (Activety Diag …

مشاهده فایل