س. آذر ۱۹ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

تحقیق تولید میلگردهای ساختمانی

تحقیق تولید میلگردهای ساختمانی

تحقیق تولید میلگردهای ساختمانی

فهرست مطالب: (شامل ۱۶۴ صفحه با فرمت word)

پیش گفتار
تقدیم نامه
فهرست مطالب
فهرست تصاویر
فهرست جداول
چکیده

فصل اول: تجهیزات نورد
مقدمه
کوره پیش گرم
ساختمان کوره پیش گرم
کالیبر
غلتک
قفسه
ابزار برش
بستر خنک کننده
ماشین صاف کاری
نورد ۳۵۰: تجهیزات کارگاهی لازم برای نورد میلگرد، مقاطع چهار گوش
نورد ۵۰۰: تجهیزات کارگاهی لازم برای تولید مقاطع متوسط تیر آهن، نبشی، ناودانی
نورد ۶۵۰: تجهیزات کارگاهی در تولید مقاطع سنگین
نورد ۳۵۰: تجهیزات کارگاه های مونو بلوک (تولید میلگرد کلافی ساده و آجدار)
بخش دوم: نورد پروفیل های معمولی میلگردها و مفتول ها
مقدمه
گرم کردن قلمه ها
شرح دستگاه های نورد
بخش های نورد
معایب به وجود آمده در پروفیل ها
بخش سوم: ویژگی ها و روش های آزمون (میلگردهای گرم نوردیده مصرفی در بتن)
مقدمه
طبقه بندی و علایم
تعاریف
ویژگی ها
نمونه برداری
روش های آزمون
بازرسی و آزمون مجدد و ارزیابی نتایج
بسته بندی
نشانه گذاری
گواهی نامه فنی
ضریب تبدیل آزمون کشش

فصل دوم: بررسی فرایند گرمایش مجدد در کوره های پیش گرم
بخش اول: بررسی فرآیند
مقدمه
سوخت های مورد استفاده در کوره های پیش گرم نورد
پدیده احتراق در کوره های پیشگرم
انتقال حرارت در داخل کوره
درجه حرارت مجاز در موقع حرارت دادن شمش در کوره
اصول مربوط به گرم کردن شمش
عیوب ناشی از یکنواختی در توضیح درجه حرارت و رژیم گرمایی شمش
اثر اکسیداسیون و دکربوره شدن در مرغوبیت محصولات
دکربوره شدن شمش
سوختن فولاد
بخش دوم: اصول تئوری نورد
مقدمه
منطقه تغییر شکل و پارامترهای تعیین کننده آن
شرایط لازم برای نورد یک قطعه
بخش جانبی یا تعویض و عوامل آن
ماهیت و نحوه جابجا شدن فلز به طرف جلو
انواع تغییر شکل غیر یکنواخت در نورد و علل ایجاد آن ها
بخش سوم: هندسه ناحیه تغییر شکل
مقدمه
ناهمگنی
عیوب داخلی
تنشهای پسماند
بخش چهارم: بررسی عیوب داخلی و سطحی در فرآیند نورد
مقدمه
انواع عیوب نورد که در اثر محدودیت کار پذیری ایجاد می شود
عیوب نوردی ایجاد شده در اثر هماهنگی ها در جهت ضخامت

فصل سوم: بررسی عیوب ابعادی در فرآورده های نوردی
مقدمه
انواع عیوب در محصولات نوردی با مقطع گرد
انواع مختلف عیب در مقطع چهارگوش
عیوب مختلف در پروفیل های نبشی
انواع عیوب مربوط به پروفیل تیر آهن
انواع عیوب در پروفیل ناودانی
انواع عیوب در پروفیل ریل
انواع عیوب در پروفیل های چهار گوش
کالیبراسیون صحیح
تنظیم و رگلاژ صحیح نورد
نصب صحیح آرماتورها (هادی ها)
تاثیر ساختار جعبه های هادی ها و خود هادی ها
جعبه های رولیکی (غلتکی)
تنظیم رگلاژ نورد
پایداری در امر تنظیم نورد
گرم کردن فلز
کار با غلتک های کمی سائیده شده
زائده ها یا لبه ها
انواع و علل خمیدگی
خمیدگی قوسی شکل راست تسمه های با محصولات نوردی
پیچش محصولات نوردی (تاب برداشتن محصولات نوردی)
انحنا یا خمیدگی غیر صاف (غیر تخت) تسمه ها در طول
علل خمیدگی ها و انحناء های غیر صاف در تمسه ها یا محصولات نوردی
اقدامات لازم جهت جلوگیری از خمیدگی های طولی محصولات نوردی
بخش دوم: کیفیت و خواص مکانیکی محصولات نوردی
مقدمه
ترکیب شیمیایی، جدایش، عاری بودن از ناخالصی
ابعاد و شکل محصول
خواص مکانیکی
کیفیت سطحی

فصل چهارم: بررسی تعدادی از عیوب ایجاد شده در محصولات نوردی
مقدمه
پارگی
پارگی برش قیچی
پریودی
پلیسه
تاخوردگی (زاکات)
ترک
سیبیل دار شدن
سوار شدن پروفیل بر روی هم
کندگی
کندگی
کندگی فلز
ناخالصی های غیر فلزی
نتیجه گیری
پیوست
منابع
چکیده (به انگلیسی)
عنوان (به انگلیسی)
فهرست تصاویر

مشاهده فایل