د. مهر ۱ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

تکنیک و تمرینی موثر برای فعال سازی ضمیر ناخودآگاه

تکنیک و تمرینی موثر برای فعال سازی ضمیر ناخودآگاه

تکنیک و تمرینی موثر برای فعال سازی ضمیر ناخودآگاه

با شنیدن این مجموعه به انبار ضمیر ناخودآگاه دسترسی پیدا می کنیم و فشارها،استرسها،اضطراب و تمام عادتهایی که دوست نداریم داشته باشیم را از بین می بریم. همچنین خصوصیات مثبتی را که دوست داریم، وارد کرده و نهادینه می کنیم.

مشاهده فایل