س. آذر ۱۹ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

جزوه آموزشی حسابداری پیمان های بلند مدت

جزوه آموزشی حسابداری پیمان های بلند مدت

جزوه آموزشی حسابداری پیمان های بلند مدت

فهرست مطالب: (شامل ۲۸ صفحه با فرمت PDF)

تعاریف
موضوعات اساسی حسابدرای پیمان
روش های حساب داری پیمان
مطالعات مقدماتی
دعوت از پیمانکاران برای اجرای طرح
شرکت در مناقصه
انعقاد قرارداد
پیش پرداخت به پیمانکار
تحویل و تجهیز کارگاه
ارائه صورت وضعیت
آزادسازی ضمانت نامه پیش پرداخت
تحویل موقت
صورت وضعیت قطعی
دوره تضمین
تحویل قطعی
صورت حساب نهایی
ثت پرداخت مربوط به حقوق و دستمزد
مثال جامع
آشنایی با حساب های مواد
حساب های ماشین آلات
سربار
محاسبه بهای تمام شده (مخارج واقعی) پیمان در جریان پیشرفت
محاسبه بهای تمام شده کار گواهی شده (تایید شده)
محاسبه سود و زیان ظاهری
درصد پیشرفت کار
ثبت های بستن حساب ها
مواد و مصالح پای کار
مثال
گزارش های مالی

مشاهده فایل