د. بهمن ۷ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

جزوه آموزشی نمونه جلسه مشاوره بر اساس رویکرد واقعیت درمانی

جزوه آموزشی نمونه جلسه مشاوره بر اساس رویکرد واقعیت درمانی

جزوه آموزشی نمونه جلسه مشاوره بر اساس رویکرد واقعیت درمانی

موضوع جزوه : افزایش صمیمیت زناشویی

فهرست جزوه: (شامل ۶۷ صفحه با فرمت pdf)

فصل اول:

مقدمه

تاریخچه صمیمیت زناشویی

پیشینه تحقیق

افزایش عشق و صمیمیت زناشویی

اهمیت و راهکارهای تقویت عشق و صمیمیت در خانواده

زنان و ایجاد صمیمیت در زندگی زناشویی

افزایش صمیمیت زناشویی

مدل های زوج درمانگری

فصل دوم:

مشخصات فردی کیس مورد نظر

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

منابع

این فایل از سایت منبع حذف شده است.