پ. مرداد ۳۱ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

حل المسائل محاسبات عددی دکتر نیکوکار

حل المسائل محاسبات عددی

حل المسائل محاسبات عددی دکتر نیکوکار

دکتر مسعود نیکوکار و دکتر محمد تقی درویشی نویسندگان کتاب محاسبات عددی پیشرفته ای هستند که در برخی از دانشگاهها به عنوان منبع درس محاسبات عددی و محاسبات عددی پیشرفته معرفی شده است. حل المسائل این کتاب را می توانید در زیر دریافت نمایید. حل المسائل کتاب محاسبات عددی نیز برای سهولت کار شما دانشجویان عزیز ارائه شده است. مولف این کتاب آقای مسعود نیکوکار و محمد تقی درویشی می باشند.

فصل اول: خطاها
فصل دوم: حل عددی معادلات ۰=(f(x
فصل سوم: درونیابی و برونیابی
فصل چهارم: مشتق گیری و انتگرالگیری عددی
فصل پنجم: روشهای عددی حل معادلات دیفرانسیل معمولی
فصل ششم: ماتریس ها و حل دستگاه های معادلات خطی و غیر خطی
فصل هفتم: تعیین مقادیر ویژه ماتریس ها
فصل هشتم: روش حداقل مربعات

نکته: حل فصول ۱و۲ وجود دارد.

مشاهده فایل