د. آذر ۱۸ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

دانلود تحقیق عادلانه بودن دادرسی

دانلود تحقیق عادلانه بودن دادرسی

دانلود تحقیق عادلانه بودن دادرسی

یک تحقیق کامل در خصوص عادلانه بودن دادرسی برای دانشجویان رشته حقوق کاملا مرتب، صفحه بندی شده و آماده چاپ. تعداد صفحه: ۸۴ دارای چکیده، فهرست مطالب، مقدمه، ۹ فصل، نتیجه گیری و منابع استفاده از فونت های معمولی و استاندارد برنارایانه (پیوست پروژه) مطالب فصول: فصل اول: استانداردها و نهادهای بین المللی حقوق بشر فصل دوم: پیشینه دادرسی عادلانه فصل سوم: مفهوم و قلمرو دادرسی عادلانه فصل چهارم: اصول مربوط به دادرسی عادلانه فصل پنجم: حقوق دوران محاکمه فصل ششم: حقوق مربوط به دستگیری و بازداشت فصل هفتم: حقوق مربوط به دفاع فصل هشتم: حقوق مرتبط با ادله اثبات فصل نهم: ضمانت اجراهای نقض حقوق

مشاهده فایل