د. آذر ۱۸ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

دانلود تحقیق چالش های حقوقی و اخلاقی تحقیقات پیرامون اعضا و بافت های بدن انسان

دانلود تحقیق چالش های حقوقی و اخلاقی تحقیقات پیرامون اعضا و بافت های بدن انسان

دانلود تحقیق چالش های حقوقی و اخلاقی تحقیقات پیرامون اعضا و بافت های بدن انسان

یک تحقیق کامل در خصوص چالش های حقوقی و اخلاقی تحقیقات پیرامون اعضا و بافت های بدن انسان برای دانشجویان رشته حقوق کاملا مرتب، صفحه بندی شده و آماده چاپ. تعداد صفحه: ۷۸ دارای چکیده، فهرست مطالب، مقدمه، هفت فصل، نتیجه گیری و منابع استفاده از فونت های معمولی و استاندارد برنارایانه (پیوست پروژه) مطالب فصول: فصل اول: شبیه سازی انسان فصل دوم: اخلاق زیستی فصل سوم: اخلاق پزشکی فصل چهارم: فناوری ژنتیک فصل پنجم: همانندسازی و پژوهش های سلول بنیادی فصل ششم: ضمان پزشک در حقوق اسلامی فصل هفتم: پیوند اعضا و بافت ها

مشاهده فایل