ش. مرداد ۲۶ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

دانلود جزوه درسی هیدرولیک

دانلود جزوه درسی هیدرولیک

دانلود جزوه درسی هیدرولیک

فهرست مطالب: (شامل ۱۹۶ صفحه با فرمت PDF)

تعریف هیدرولیک
سیر تاریخی توسعه مهندسی هیدرولیک
مقایسه آب و روغن
تقسیم بندی کلی هیدرولیک
مقایسه هیدرولیک و پنوماتیک
معایب سیستم های هیدرولیکی
ویسکوزیته
فشار
واحدهای فشار
نحوه عملکرد و مکانیزم داخلی Gauge
دبی
تقسیم بندی جریان
سرعت بحرانی
عوامل تاثیرگذار در افت فشار
سه اصل اساسی هیدرولیک
تمرین
تقسیم بندی مقاومت ها
شیر قطع و وصل
پمپ های هیدرولیکی

مشاهده فایل