پ. مهر ۲۵ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

دانلود رساله مجموعه ورزشی تفریحی بانوان

دانلود رساله مجموعه ورزشی تفریحی بانوان

دانلود رساله مجموعه ورزشی تفریحی بانوان

فهرست پایان نامه: (شامل ۹۷ صفحه Word)

فصل اول ۱

مقدمه ۱

تاریخ ورزش در ایران ۱

ورزش در ایران باستان ۱

ورزش در ایران قدیم ۳

ورزش در ایران معاصر ۴

توریسم ۶

جهانگردی چیست؟ ۷

تاریخ جهانگردی ۸

جهانگردی داخلی ۸

جهانگردی بین المللی ۱۰

فصل جهانگردی خارجی ۱۱

جهانگردی داخلی در ایران ۱۱

فصل دوم  14

تجربه ها ۱۴

نمونه ها و مصادیق راه گشا ۱۴

بررسی نمونه ها ۱۵

۲-۱ مجموعه تفریحی – ورزشی شرکت نفت فلات قاره ۱۵

۲-۲ مجموعه ورزشی رفسنجان ۱۶

۲-۳ مجموعه ورزشی در شهر نانت فرانسه ۱۷

۲-۴ استادیوم المپیک گواندنگ ۱۸

۲-۵ مرکز تفریحی ورزشی ایست هامپتون ۱۹

۲-۶ استخر شنای سرپوشیده بیوتی ۲۰

فصل سوم  21

بررسی اقلیم مورد نظر ۲۱

۳-۱ میزان بارندگی ۲۱

۳-۲ مطالعات زمین لرزه در یزد ۲۳

۳-۳ تاریخچه و وضع موجود ۲۳

۳-۴ نتیجه و پیشنهاد ۲۴

۳-۵ تأثیر عوامل اقلیمی بر معماری ۲۴

۳-۶ مشکلات اقلیمی در شهر یزد ۲۵

۳-۷ مقابله با مشکلات اقلیمی در شهر یزد ۲۶

۳-۸ اصول طرح ریزی در رابطه با مشکلات اقلیمی گرم و خشک ۲۶

۳-۹ اشاره ۲۹

۳-۱۰ نتیجه ۳۲

بررسی سایت مورد نظر ۳۴

فصل چهارم ۴۰

ضوابط و استانداردهای طراحی ۴۰

۴-۱ مجموعه های ورزشی ۴۰

۴-۲ فضاهای ورزشی ۴۱

۴-۲-۱ خصوصیات اصلی کف های ورزشی ۴۱

۴-۳ ضوابط برنامه – استانداردهای برنامه ریزی ۴۲

۴-۳-۱- فضاهای ورزشی ۴۲

ورزش ۴۲

ملاحظات اولیه ۴۳

۴-۳-۲ بازی تنیس ۴۴

۴-۳-۳ بازی بسکتبال ۴۵

۴-۳-۴ بازی والیبال ۴۵

۴-۳-۵ تنیس روی میز ۴۶

۴-۳-۶ بازی هندبال ۴۷ 

۴-۳-۷ بازی بدمینتون ۴۷

۴-۳-۸ بدنسازی ۴۸

۴-۳-۹ بازی اسکواش ۴۸

۴-۳-۱۰ پیست اسکیت ۴۹

۴-۳-۱۱ دوچرخه سواری ۵۰

۴-۳-۱۲ استخر شنا ۵۰

۴-۳-۱۳ استخر آموزشی (کودکان) ۵۲

۴-۳-۱۴ استخر های مسابقه ۵۲

۴-۳-۱۵ استخر تفریحی ۵۲

۴-۳-۱۶ سونا ۵۳ 

۴-۵ فضاهای تفریحی ۵۳

۴-۵-۱ بیلیارد ۵۴

۴-۵-۲ بازیهای کامپیوتری ۵۴

۴-۵-۳ سالن اجتماعات چند منظوره (آمفی تئاتر) ۵۴

۴-۶ برنامه ریزی فضایی ۵۷

۴-۶-۱ بخش ورزشی ۵۷

۴-۶-۲ فضاهای فرهنگی ۵۸

۴-۷ شرح خصوصیات اجزاء برنامه – خصوصیات کیفی و کمی ۶۱

۴-۷-۱ سالن سرپوشیده ورزشی ۶۱

۴-۷-۲ سالن ورزشهای آبی ۶۴

۴-۷-۳ زمینهای روباز ورزشی ۶۶

۴-۷-۴ پیست اسکیت ۶۶

۴-۷-۵ جاده تندرستی ۶۶

۴-۷-۶ مسیر دوچرخه سواری ۶۷

۴-۷-۷ پارک بازی کودکان ۶۷

۴-۷-۸ سالن بیلیارد ۶۸

۴-۷-۹ بازیهای کامپیوتری و کافی نت ۶۹

۴-۷-۱۰ آمفی تئاتر سرپوشیده ۷۰

۴-۷-۱۱ گالری ۷۱

۴-۷-۱۲ رستوران ۷۲

۴-۷-۱۳ بخش مدیریتی و اداری ۷۴

۴-۷-۱۴ بخش تجاری ۷۶

۴-۷-۱۵ پارکینگ ۷۶

۴-۷-۱۶ تأسیسات ۷۷

۴-۷-۱۷ رفاهی – خدماتی ۷۷

۴-۸ خلاصه برنامه ۷۹

منابع لاتین ۸۲

مشاهده فایل

.

.

دانلود رساله مجموعه ورزشی تفریحی بانوان