س. بهمن ۱ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

دانلود سه نمونه طرح بازاریابی ( مارکتینگ پلن )

دانلود سه نمونه طرح بازاریابی ( مارکتینگ پلن )

دانلود سه نمونه طرح بازاریابی ( مارکتینگ پلن )

فهرست مطالب: (با فرمت ورد – پاورپوینت – پی دی اف)

مقدمه

معرفی

خلاصه مدیریتی اهداف کلان شرکت

تجزیه و تحلیل وضعیت

بخش بندی بازار

نمودار چرخه عمر بازار

تخمین سهم بازار و فروش

ارزیابی آینده بازار : مشتریان : روشهای ارتباط با مشتری

کانال های توزیع : قوانین موثر بر این بازار

رقباء

ترسیم ماتریس :BCG

SWTO

الگوبرداری خارجی : اهداف بازاریابی

ماتریس استراتژی محصول-بازار : استراتژیهای بازاریابی

جمع بندی برنامه های عملیاتی : فرم برنامه عملیاتی

بودجه و پیش بینی اثرات طرح بازاریابی : برنامه های مالی ضمائم

این فایل از سایت منبع حذف شده است.