ج. بهمن ۴ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

دانلود مقاله مهندسی مجدد و نقش کنترلهای داخلی‎

دانلود مقاله مهندسی مجدد

دانلود مقاله مهندسی مجدد و نقش کنترلهای داخلی‎

فهرست مقاله : (شامل ۱۵ صفحه Word)

خلاصه

مقدمه

اصول و اهداف مهندسی دوباره

هفت هدف مهندسی دوباره در تجارت

مدیریت و مهندسی دوباره

کنترلهای داخلی

ارزیابی ریسک

توسعه و نگهداری سیستم

مجوزها

ورود ، پردازش و ذخیره سازی داده ها

انتقال داده ها

نتیجه گیری

پیشنهادات برای تحقیقات آینده

پانوشت

منابع

مشاهده فایل

.

.

دانلود مقاله مهندسی مجدد و نقش کنترلهای داخلی‎