د. مهر ۱ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

دانلود نقشه بانک مرکزی نمونه خارجی

دانلود نقشه بانک مرکزی نمونه خارجی

دانلود نقشه بانک مرکزی نمونه خارجی

نقشه های معماری یک بانک مرکزی واقع در خارج از کشور – پلان ها اندازه گذاری و مبلمان شده می باشد.

شامل : سایت پلان – پلان همکف – پلان طبقه اول – پلان پارکینگ – نما از سه جهت – برش مقطع از دو جهت – عکس ماکت پروژه

مشاهده فایل