ش. مرداد ۲۶ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

دانلود پاورپوینت افزودنی های بتن

دانلود پاورپوينت افزودنی های بتن

دانلود پاورپوینت افزودنی های بتن

دانلود پاورپوینت افزودنی های بتن شامل ۸۳ اسلاید می باشد و مناسب برای درس مواد و مصالح و بتن است.

فهرست پاورپوینت :
۱– آببندى منابع بتنى
۲– آنى گیر سیمان
۳– افزودنى منبسط کننده
۴– پوشش محافظ نما
۵– دیر گیر بتن Concrete Retarder COMEX C44
۶– دیرگیربتن Concrete Retarding Admixture COR -S1
۷– رنگ بتن
۸– روان کننــده
۹– روغن قالب
۱۰– زود گیـر بتن Acceleratin Admixture SAA -7S
۱۱– زودگیر بتون Concrete Accelerating ASCOM-F7
۱۲– زودگیر شاتکریت
۱۳– ژل میکروسیلیس MSMX
۱۴– سخت کننده سطح بتن
۱۵– سوپر روان کننده
۱۶– ضدیخ بتن
۱۷– عمل آورنده بتن ( کیورینگ )
۱۸– هوازاى بتن
۱۹– واتر پروف (پودری)
۲۰– واتر پروف (مایع)
۲۱– فـوق روان کننده Super Plasticizer SCOM- 7B

مشاهده فایل