ش. آذر ۱۶ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

دانلود پاورپوینت سازه های فضاکار

دانلود پاورپوینت سازه های فضاکار

دانلود پاورپوینت سازه های فضاکار

فهرست پاورپوینت: (شامل ۴۵ صفحه با فرمت ppt) ( دانلود پاورپوینت سازه های فضاکار )

مقدمه
سازه فضاکار
تعریف سازه فضاکار
پیشینه سازه فضاکار
پدر علم نوین سازه فضاکار
مزایای سازه های فضاکار
کاربردهای سازه فضاکار
محدودیت ها ی سازه فضاکار
معماری سازه فضاکار
طبقه بندی بنیادی سازه فضاکار
طبقه بندی اسمی سازه فضاکار
طبقه بندی هندسی سازه فضاکار
انواع مدلهای هندسی سازه فضاکار
اتصالات در سازه فضاکار
انواع سیستم های اتصال سازه فضاکار
اجزای سازه فضاکار
مصالح سازه فضاکار
انواع دیتیلهای اتصالات سازه فضاکار
تحلیل و طراحی سازه فضاکار
آشنایی با نرم افزار FORMIAN
مودهای ناپایداری در سازه های فضاکار
مراحل عملی اجرای پروژه سازه فضاکار
نکات اجرایی سازه فضاکار
نحوه مونتاژ سازه فضاکار
بازرسی فنی برای خوردگی سازه فضاکار
آیین نامه ملی سازه فضاکار
محدودیت های آیین نامه ملی سازه های فضاکار
بارهای وارده بر سازه فضاکار
نیروهای دینامیکی در طراحی سازه فضاکار
منابع و مراجع

مشاهده فایل