ج. بهمن ۴ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

دانلود پروژه کنترل کیفیت آماری – کنترل فرآیند آماری

دانلود پروژه کنترل کیفیت آماری - کنترل فرآیند آماری

دانلود پروژه کنترل کیفیت آماری – کنترل فرآیند آماری

فهرست مقاله : (شامل ۵۳ صفحه Word)

مقدمه

معرفی واحد صنعتی

معرفی محصولات کارخانه

کیفیت از دیدگاه افراد مختلف

اصل دکتر دیمینگ

کنترل کیفیت آماری

تشریح کامل کنترل فرآیند آماری (SPC)

نمودار هیستوگرام

برگه کنترل

نمودار پارتو

نمودار علت و معلول یا استخوان ماهی

نمودار تمرکز نقص ها

نمودار پراکندگی

تشریح نمودار کنترل

اجزای نمودار کنترل

انواع نمودارهای کنترل

نمودار کنترل برای نسبت اقلام معیوب P

نمودار کنترل تعداد اقلام معیوب NP

نمودار C

نمودارXˉ – R

نمودار I _ MR

تجزیه و تحلیل کارایی فرآیند

مشاهده فایل

.

.

دانلود پروژه کنترل کیفیت آماری – کنترل فرآیند آماری