ش. مرداد ۲۶ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

دانلود پلان دانشگاه

دانلود پلان دانشگاه

دانلود پلان دانشگاه

جزییات موجود در نقشه دانشگاه:– پلان طبقه اول دارای ۳۴ اتاق، دو سرویس پله، دو سرویس بهداشتی– پلان طبقه دوم دارای ۲۲ اتاق، سالن کنفرانس و آمفی تئاتر، دو سرویس پله، دو سرویس بهداشتی– نمای شمالی، نمای جنوبی، نمای شرقی، نمای غربی– دتایل های اجرایی بام، دتایل های اجرایی پی، دتایل های اجرایی سرویس ها، دتایل های اجرایی اتصالات– چهار برش از مقاطع مختلف، پلان مبلمان طبقه اول، پلان مبلمان طبقه دوم، پلان شیب بندی بام، پلان کف سازی طبقات، پلان شیب بندی سرویس ها و آشپزخانه، پلان کف سازی سرویس ها و آشپزخانه– هشت پلان از تاسیسات الکتریکی به همراه نقشه های جزییات– نقشه های سازه شامل: پلان فونداسیون، جزییات ستون ها، پلان تیر ریزی طبقات، جزییات سقف، جزییات بادبندها، پلان ستون گذاری طبقات و سایت پلان– همچنین فونت مورد استفاده در نقشه ها در یک پوشه مجزا قرار گرفته است.

مشاهده فایل