ش. آذر ۱۶ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

دوره جامع مرور سیستماتیک و متاآنالیز

دوره جامع مرور سیستماتیک و متاآنالیز

دوره جامع مرور سیستماتیک و متاآنالیز

صفر تا صد مرور سیستماتیک و متاآنالیز در ۲۰ ساعت! انتشار اولین دوره مجازی مرور سیستماتیک و متاآنالیز در ایران. آیا می دانید قیمت اصلی برگزاری چنین دوره ای حداقل ۵۰۰ هزار تومان و در برخی موارد حتی ۱٫۵ میلیون تومان می باشد؟ شما می توانید این دوره را فقط با ۳۰۰ هزار تومان خریداری نمایید.
مدرس: دکتر امین صالحی ابرقوئی – عضو هیئت علمی گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی یزد.
مباحث آموزشی دوره: (فیلم آموزشی با فرمت mp4)
مقدمه ای بر اهداف و برنامه کارگاه، معرفی انواع مختلف مطالعات مروری و تفاوت های آنها
مقدمه ای بر متاآنالیز

شیوه انتخاب موضوع مناسب برای انجام مطالعات مروری سیستماتیک
تمرین عملی انتخاب موضوع

نگارش استراتژی جستجو
اعمال استراتژی جستجو در پایگاه PubMed
اعمال استراتژی جستجو در پایگاه SCOPUS و ISI
تمرین عملی طراحی استراتژی جستجو و اعمال آن

انتقالات نتایج جستجو به نرم افزار مدیریت منابع
مدیریت منابع در نرم افزار
استخراج داده ها و معیارهای کیفیت سنجی مطالعات
تمرین عملی مدیریت منابع

مروری بر مطالب کارگاه و تشریح ساختار مقالات مروری
معرفی PRISMA و نحوه ثبت شیوه نامه اجرای مطالعات مروری
مقدمه ای بر متاآنالیز، نرم افزار های موجود و انواع effect sizes

مقدمه ای بر متاآنالیز، نرم افزار های موجود و انواع effect sizes
تمرین عملی ثبت موضوع پژوهشی

نحوه محاسبه effect size براساس میانگین ها با کمک نرم افزار
نحوه محاسبه effect size براساس binary data با کمک نرم افزار

نحوه محاسبه effect size براساس correlation با کمک نرم افزار
تمرین عملی استخراج effect size

شیوه اجرای متاآنالیز و فرضیات مختلف آنها
معرفی عدم تجانس و راهکارهای تشخیص آن، آنالیزهای تکمیلی به کمک نرم افزار

مرور تمامی مراحل متاآنالیز با استفاده از نرم افزار
مرور شیوه اجرای مطالعات مروری سیستماتیک

مشاهده فایل