د. مهر ۱ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

رساله طراحی موزه آیین زرتشت

رساله طراحی موزه آیین زرتشت

رساله طراحی موزه آیین زرتشت

 

فهرست رساله: (شامل ۱۴۳ صفحه Word+PDF)


چکیده
پیشگفتار

فصل اول : شناخت کلی اولیه طرح مسئله

فرضیات
ضرورت انجام موضوع
ماهیت و مقیاس پروژه
موقعیت فضایی – مکانی پروژه
اهداف پژوهش

فصل دوم : شناخت استان تهران بخش اول بررسی های جغرافیایی

مقدمه
اطلاعات کلی استان تهران
موقعیت استان تهران در تقسیمات کشوری
زمین شناسی استان تهران
ناهمواریهای استان تهران
آلودگیهای زیست محیطی
عوارض ناشی از آلودگی هوا
آلودگی آب
مخاطرات طبیعی در استان تهران
زلزله
بارندگی
بادهای تهران
جمع بندی و نتیجه گیری
بخش دوم : بررسی های تاریخی تهران
مقدمه
سابقه سکونت و فعالیت در استان تهران
دوره پهلوی
طرح جامع شهر تهران
چشمانداز توسعه بلندمدت شهر تهران
حریم تهران
سابقه تاریخی تهران
تهران در عصر قاجار
تهران در عصر پهلوی
جمع بندی و نتیجه گیری
بخش سوم : بررسی خصوصیات جمعیتی تهران
مقدمه
زندگی شهری
شهرهای جدید
جمعیت در استان تهران
عوامل طبیعی
عوامل صنعتی
علل سرمایه گذاری صنعتی در استان تهران
رشد جمعیت تهران
مهاجرت
گردشگری در استان تهران
مکان های دیدنی و تاریخی
نگاهی اجمالی برگردشگری در استان تهران
جمع بندی و نتیجه گیری

فصل سوم : بررسی شرایط اقلیمی

مقدمه
تقسیمات اقلیمی در ایران
هدف از مطالعات اقلیمی
منطقه آسایش
تأثیر دمای هوا
تأثیر رطوبت
تأثیر جریان هوا
شرایط اقلیمی تهران و ساختمان
خصوصیات اقلیمی ساختمان در تهران
تهویه مورد نیاز اقلیم گرم و خشک
جمع بندی و نتیجه گیری

فصل چهارم : مبانی نظری طرح

مقدمه
مبانی نظری طرح
موزه و تعریف آن
تاریخچه موزه در جهان
تاریخچه موزه در ایران
ویژگیهای ساختمانی موزه
٣- مکان قرار گیری ساختمان موزه
نکات مهم در مورد مبانی طراحی موزه
انواع موزه ها
نقش موزه ها
گالریهای آثار هنری
زرتشت به روایت تاریخ
ایران ؛ زادگاه فلسفه
نخستین برخورد شرق و غرب
کیش زرتشت و کتاب مقدس
تعالیم اصلی .دوعنصر خیر و شر
جشن نوروز
پیوند موزه ها وگذشته
کعبه زرتشت
ظاهر بنا
مشخصات فیزیکی بنا
کاربرد بنا
اهمیت بنا
جمع بندی و نتیجه گیری
ویژگیهای ساختمانی
ویژگیهای مکانی
ویژگیهای اصلی طراحی فضایی
ویژگیهای اصلی از نگاه ناظر بیرونی
خوانایی در ترکیب احجام و فضا ها
زرتشت

فصل پنجم : برنامه عملکردی و فیزیکی عرصه بندی کل مجموعه

عرصه معرفی
عرصه اداری
عرصه آموزشی
عرصه خدمات رفاهی و عمومی
عرصه خدمات پشتیبانی
ضوابط طراحی موزه
پیوستگی و جدایی یا انسجام و تمایز
سیرکلاسیون فضاهای نمایش
طرح زنجیره ای
طرح ستاره ای
طرح بادبزنی
مسیر بازدید آزاد (مدار گردش اختیاری )
ضوابط دید ناظر
نورپردازی در موزه ها
نورپردازی فضاهای سرویس دهی عمومی
نور پردازی مصنوعی
پنجره ی دیواری
پنجره ی سقفی
منابع نوری
شدت نور
کنترل نور
نور طبیعی
شرایط محیطی موزه
اندازه در موزه ها
تناسبات انسانی
ارتفاع مناسب برای دیدن
اندازه ها و فضای نمایش
نمایش در موزه ها
لیست فضاها
نتیجه گیری و جمع بندی

فصل ششم : سوابق انجام پروژه در قالب زمان و مکان

آتشکده شهر کرمان
مسابقه آدریان بزرگ
نمو نه های خارجی
موزه یهود دانیل لیبنسکیند
موزه تاریخ هلوکاست موشه سفدی
نتیجه گیری و جمع بندی
فصل ششم موقعیت وتحلیل سایت

فصل هفتم : سازه و تاسیسات

مقدمه
تاسیسات در موزه ها
سیستم های حرارتی و برودتی
سیستم برق
تجهیزات نظافت
مقابله با سرقت
ایمنی در مقابل آتش
نتیجه گیری و جمع بندی

فصل هشتم : روند طراحی و رسیدن به کانسپت مورد نظر

مقدمه
الهام از گودال باغچه
توضیحات طرح موزه آیین زرتشت
منابع و ماخذ

مشاهده فایل