ش. مرداد ۲۶ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

روش های نوین تکمیل چاه در مخازن ماسه سنگی

روش های نوین تکمیل چاه در مخازن ماسه سنگی

روش های نوین تکمیل چاه در مخازن ماسه سنگی

پروژه روش های نوین تکمیل چاه در مخازن ماسه سنگی شامل ۱۰۲ صفحه می باشد.

 

فهرست مطالب:

فصل اول : آشنایی با وسایل سر چاهی

۱٫ انواع چاهها .۱

۲٫ وسایل روی یک حلقه چاه ۵

فصل دوم : آشنایی با تعمیر و تکمیل چاهها

۱٫ تعمیر چاههای نفت و گاز ۲۹

۲٫ تکنولوژی دستگاههای لوله مغزی سیار ۴۵

۳٫ عملیات قبل و بعد از پرپایی و نصب Injector Head64

۴٫ مشخصات و نحوه کار با دستگاه B.O.P

۵٫ توانائی های Coiled Tubing.80

۶٫ عملیات تزریق پذیری

۷٫ عملیات رفع مانع ۸۴

۸٫ عملیات زنده سازی ۸۴

۹٫ عملیات سیمانکاری ۸۵

۱۰٫ سیستم کنترل قدرت Pow Syste Control

فصل سوم : روش های نوین تکمیل چاه در مخازن ماسه سنگی

 

مشاهده فایل