س. بهمن ۱ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

ریسک های موضوع بیمه با نگاهی بر حقوق داخلی

ریسک های موضوع بیمه با نگاهی بر حقوق داخلی

ریسک های موضوع بیمه با نگاهی بر حقوق داخلی

تحقیق ریسک های موضوع بیمه با نگاهی بر حقوق داخلی شامل ۳۵ صفحه می باشد. فهرست تحقیق: ریسک موضوع بیمه مشخصات ریسک به عنوان موضوع عقد بیمه تعیین ریسک موضوع بیمه : اعلام ریسک اعلام ریسک توسط بیمه گذار در هنگام انعقاد قرارداد بیمه اعلام تشدید ریسک در طول اجرای عقد بیمه مفهوم تشدید ریسک آثار و عواقب اعلام تشدید خطر کاهش خطر ضمانت اجراهای عدم اعلام صحیح اعلام خلاف واقع عمدی . مطابق ماده ۱۲ قانون بیمه ضمانت اجرای عدم اعلام تشدید ریسک در طول عقد بیمه استثناهای ریسک موضوع بیمه استثنای ایراد خسارات عمدی در زمینه بیمه های خسارت استثنای ایراد خسارات عمدی در زمینه اشخاص استثنای قراردادی پوشش بیمه نحوه گنجاندن استثنائات در قرارداد بیمه مقولات استثناهای پوشش بیمه ای بار اثبات دعوی در مورد تحقق استثنای پوشش بیمه منابع

مشاهده فایل