د. بهمن ۷ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

شبیه سازی کنترل هوشمند چراغ راهنمایی با منطق فازی در متلب

شبیه سازی کنترل هوشمند چراغ راهنمایی با منطق فازی در متلب

شبیه سازی کنترل هوشمند چراغ راهنمایی با منطق فازی در متلب

امروزه تقاطع های چراغدار زیادی در سطح دنیا مجهز به سیستم کنترل هوشمند می باشند .یکی از متداول ترین روشهای اندازه گیری پارامترهای ترافیکی مربوط به تقاطع ، استفاده از سنسورهای القایی است. از سنسورهای القایی فقط در جلوی تقاطع استفاده می شود. به همین دلیل در کنار عملکرد مناسب سیستم SCATS در تخصیص زمانبندی صحیح و سازگار با شرایط لحظه ای ترافیک ، یک اشکال به آن وارد است و آن عدم محاسبه مستقیم و دقیق طول صف چراغ قرمز است. در این پروژه به ارائه روش های جدیدی برای استخراج پارامترهای ترافیکی مربوط به یک تقاطع چراغ دار کمک الگوریتم های پردازش تصویر پرداخته می شود. سیستم کنترل فازی که با دریافت دو پارامتر(طول صف چراغ قرمز و حجم ماشین های عبوری از تقاطع در فاز سبز) اقدام به زمانبندی بهینه چراغ راهنمایی می کند. در پایان یک چهارراه دو فازه مشترک در محیط نرم افزار متلب شبیه سازی می گردد. از سنسورهای القایی فقط در جلوی تقاطع استفاده می شود. به همین دلیل در کنار عملکرد مناسب سیستم SCATS در تخصیص زمانبندی صحیح و سازگار با شرایط لحظه ای ترافیک ، یک اشکال به آن وارد است و آن عدم محاسبه مستقیم و دقیق طول صف چراغ قرمز است. پروژه ای کامل برای شبیه سازی کامپیوتری. پروژه شامل فایل عملی در نرم افزار متلب (MATLAB)+مستند کامل.

مشاهده فایل