ش. مهر ۲۷ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

طراحی و جانمایی انواع ایستگاهها در شبکه های حمل و نقل ریلی برون شهری و درون شهری

طراحی و جانمایی انواع ایستگاهها در شبکه های حمل و نقل ریلی برون شهری و درون شهری

طراحی و جانمایی انواع ایستگاهها در شبکه های حمل و نقل ریلی برون شهری و درون شهری

فهرست مطالب: (شامل ۲۵ صفحه Word)

مقدمه

جانمایی ایستگاه

ایستگاه‌ های تراموا

ایستگاه‌ های قطار سبک شهری LRT

ایستگاه‌ های مترو

مشخصات عمومی ایستگاه

منابع

مشاهده فایل

.

.

پروژه طراحی و جانمایی انواع ایستگاهها در شبکه های حمل و نقل ریلی برون شهری و درون شهری