ش. آذر ۱۶ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

طراحی و ساخت قالب های ریخته گری دایکاست

طراحی و ساخت قالب های ریخته گری دایکاست

طراحی و ساخت قالب های ریخته گری دایکاست

فهرست مطالب: (شامل ۱۶۴ صفحه با فرمت word)

پیشگفتار
تقدیم نامه
فهرست مطالب
فهرست تصاویر
فهرست جداول
فهرست نمودار
چکیده

فصل اول: آشنایی با ماشین های دایکاست
انواع ماشین های دایکاست
سیستم تزریق/ فشار
سیستم تشدید کننده
سیستم بست دو کفه قالب
سیستم قفل قالب
سیستم پران

فصل دوم: آشنایی با متعلقات دستگاه ها و انواع قالب های دایکاست
وسایل و متعلقات دستگاه ها و انواع قالب های دایکاست
قالب های دایکاست
انواع مختلف قالب

فصل سوم: کوره های دایکاست
کوره های ذوب آلیاژهای روی
کوره های ذوب و نگهداری آلیاژهای آلومینیوم
کوره های ذوب و نگهداری آلیاژهای منیزیم
کوره های ذوب و نگهداری آلیاژهای مس
کنترل کیفیت مذاب
انتقال فلز مذاب و تغذیه قالب

فصل چهارم: روانسازی قالب
انتخاب روغن برای آلیاژهای آلومینیوم

فصل پنجم: متغیرهایی که زمان تناوب ریخته گری را تعیین می کنند
زمان باز و بسته کردن قالب
زمان ریختن فلز مذاب
زمان تزریق
زمان توقف (به منظور انجماد قطعه)
زمان خارج کردن قطعه از قالب
زمان تمیز کاری قالب
زمان روغنکاری قالب

فصل ششم: درجه حرارت قالب
درجه حرارت قالب برای آلیاژهای آلومینیوم

فصل هفتم: هزینه های دایکاست

فصل هشتم: آلیاژ آلومینیوم- سیلیسیم و کاربرد آن در موتور خودرو
عیوب ریخته گری و ریز ساختاری آلیاژهای si Al
تأثیر عیوب ریختگی و ریز ساختاری بر خصوصیات مکانیکی آلیاژ si Al
آلیاژسازی بعضی از عناصر

فصل نهم: عیوب دایکاست
خواص آلومینیوم
بررسی انواع عیوب ریخته گری در قطعات آلومینیومی ریختگی تحت فشار
طبقه بندی علل عیوب قطعات آلومینیومی ریختگی تحت فشار
بررسی روش های جلوگیری از ایجاد عیوب در آلومینیومی ریختگی تحت فشار
تنظیم مشعل ها
عایق کاری
بهترین راه های مصرف انرژی
شرایط کوره
فرآوری مذاب
موثرترین روش های کنترل عیب تخلخل در ریخته گری تحت فشار
راه های مقابله با تخلخل انقباضی
عیوب در تولید به روش دایکاست
ابزاری جدید برای اندازه گیری میزان هیدروژن محلول در آلیاژهای آلومینیوم
کنترل ریز ساختار در قطعات دایکاستی از آلیاژهای آلومینیوم
تاثیر مقادیر جزیه فسفر در آلیاژهای آلومینیوم
فیلترها
رسوب بین فلزی SLUDGE در کوره های نگهداری

فصل دهم: روش های مهندسی معکوس در طراحی
مقدمه
آشنایی
حفره های سر سیلندر
حساسیت قطعه سر سیلندر
انواع قالب های مورد نیاز برای ساخت یک قطعه سر سیلندر
نکات و اصول طراحی
جنس ماهیچه ها و روکش ها
نحوه خروج ماهیچه از قطعه
اصطلاحات ابر نقاط
طراحی با عکس و مقیاس
انواع دستگاه های ریخته گری دایکاست
نتیجه گیری
پیوست
منابع

مشاهده فایل