ش. آذر ۱۶ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

طرح توجیهی امکان سنجی تولید کیف چرمی

طرح توجیهی امكان سنجی تولید كیف چرمی

طرح توجیهی امکان سنجی تولید کیف چرمی

فهرست مطالب: ( شامل ۵۶ صفحه Word)

فاز اول

برآورد مطالعه بازار

پیش بینی تقاضا ۸

مطالعه بازار ۸

ارزیابی وارادت و روند صادرات ۹

رقابت چین و ترکیه در بازار کیف ایران ۱۰

تولید فعلی ۱۲

تغییر رویه مردم به سمت پوشاک چرمی ۱۲

توجیه پذیری بازار و سهم بالقوه ۱۵

فاز دوم و سوم

مطالعات فنی

جایابی کارخانه ۱۶

برآوردی پیش بینی صادرات ۲۰

روش های تولید و انتخاب روش مطلوب ۲۰

روش تولید چرم برای پوشاک ۲۱

تکنولوژی تولید و انتخاب تکنولوژی مناسب ۲۴

طراحی لی اوت ( طرح استقرار کارخانه )۲۹

مساحت سالن تولید ۲۹

مراحل تولید ۳۰

تعداد ۳۰

مساحت انبارها ۳۰

مساحت تاسیسات جانبی ۳۰

مساحت ساختمان اداری ، رفاهی و خدماتی ۳۰

مساحت زمین و محوطه سازی ۳۱

برآورد ماشین آلات و تجهیزات ۳۲

فاز چهارم و پنجم

فلوچارت خط تولید کفش چرمی ۳۳

میزان زمین مورد نیاز ۳۴

میزان زیر بنا ۳۶

برآورد تاسیسات و وسایل جنبی مورد نیاز ۳۷

برآورد وسایل نقلیه مورد نیاز ۳۸

ماشین آلات و تجهیزات کار ۳۹

میزان مصرف انرژی ۴۰

برآورد هزینه محوطه سازی ۴۱

برآورد هزینه تعمیرات و نگهداری ۴۲

هزینه استهلاک سالیانه ۴۳

برآورد مواد اولیه مصرفی و قطعات مورد نیاز ۴۴

تعداد پرسنل لازم اداری و تولیدی ۴۵

سرمایه ثابت هزینه های سرمایه ای ۴۶

هزینه های قبل از بهره برداری ۴۷

جدول برآورد سرمایه در گردش ۴۸

جدول نحوه سرمایه گذاری ۴۹

جدول هزینه های تولید سالیانه ۵۰

جدول برآورد هزینه ثابت و متغییر تولید ۵۱

برآورد قیمت تمام شده ۵۲

فروش سالیانه محصول ۵۲

سود ویژه ۵۳ 

سرمایه ثابت سرانه ۵۳

منابع ۵۵

مشاهده فایل

.

.

دانلود طرح توجیهی امکان سنجی تولید کیف چرمی

طرح توجیهی تولید پوشاک صنعتی