پ. مرداد ۳۱ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

طرح شترمرغ ۲۵ قطعه و برآورد هزینه ها و تجهیزات مورد نیاز و میزان فروش محصولات نظیر ، جوجه شترمرغ، تخم شترمرغ، گوشت، پوست، پر، روغن ( طرح توجیه اقتصادی )

طرح شترمرغ 25 قطعه و برآورد هزینه ها و تجهیزات مورد نیاز و میزان فروش محصولات نظیر ، جوجه شترمرغ، تخم شترمرغ، گوشت، پوست، پر، روغن ( طرح توجیه اقتصادی )

طرح شترمرغ ۲۵ قطعه و برآورد هزینه ها و تجهیزات مورد نیاز و میزان فروش محصولات نظیر ، جوجه شترمرغ، تخم شترمرغ، گوشت، پوست، پر، روغن ( طرح توجیه اقتصادی )

از اهداف استراتژیک قابل دسترس طرح در کوتاه مدت می توان تلاش در جهت صدور محصولات حاصل از پروژه حاضر نظیر شترمرغ زنده، جوجه شترمرغ، تخم شترمرغ، گوشت، پوست، پر، روغن و دیگر فراورده های آن برشمرد که با توجه به قیمت های جهانی، منبع بسیار ایده آل و مطلوبی جهت تأمین ارزیابی کار خواهد بود و مبنای توجیه اقتصادی این طرح و اجرای آن نیز بر صادرات محصول استوار می باشد.

مشاهده فایل