ش. مهر ۲۷ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

فرآیند ماشین کاری چند محوره ، انتخاب نوع و مسیر حرکت ابزار

فرآیند ماشین کاری چند محوره ، انتخاب نوع و مسير حركت ابزار

فرآیند ماشین کاری چند محوره ، انتخاب نوع و مسیر حرکت ابزار

پروژه فرآیند ماشین کاری چند محوره ، انتخاب نوع و مسیر حرکت ابزار از تکنولوژی CAD/CAM یا تکنولوژی طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر ،  مورد بحث قرار گرفته است که عبارت است از به کار گیری کامپیوتر در طراحی ساخت قطعات و مجموعه های مهندسی، از نقشه کشی و محاسبات گرفته تا تولید ، هدایت و کنترل ماشین های کنترل عددی و روبات ها ، مونتاژ و اتوماسیون ، کنترل کیفیت و همچنین خرید و فروش و انبارداری مواد خام و تولید شده و به طور کلی ، به کار گیری کار گیری کامپیوتر در کلیه واحدهای خدمات مهندسی. یکی از اساسی ترین اهداف سازندگان، دستیابی به قابلیت بالای ماشین کاری است. توجه به این موضوع سبب کاهش زمان ساخت، افزایش عمر ابزار، کاهش زبری سطوح و نهایتا کاهش هزینه های تولید می شود. با بکار گیری نرم افزار های طراحی و تولید به کمک رایانه، مدل سه بعدی قطعه مورد نظر با دقت بالا ایجاد شده و برای ساخت آن، مسیر ابزار مناسبی برای دستگاه CNC مورد نظر حاصل می گردد. در صورت وجود سخت افزار مورد نیاز، با استفاده از ماشین های چند محور همزمان می توان سطوح پیچیده را ماشینکاری کرد.

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول، آشنایی با اتوماسیون و دستگاه های اتوماسیون

۱- ۱ تاریخچه و روند توسعه اتوماسیون

۱- ۱- ۱ آشنایی با دستگاههای CNC

۲- ۱ اجزای اصلی ماشینهای CNC

۱- ۲- ۱ برنامه ماشین ( واحد ورودی )

۲- ۲- ۱ واحد کنترل ماشین

۳- ۲- ۱ واحد کنترل مدار باز Open loop

۴- ۲- ۱ واحد کنترل مدار بسته Close loop

۵- ۲- ۱ ماشین افزار

۳- ۱ تفاوتهای اساسی ماشینهای NC و CNC

۴- ۱ دانستنیها و مهارت های لازم برای اپراتورCNC

۵- ۱ مزایا و معایب دستگاه CNC

فصل دوم، تکنولوژی CAD / CAM

۱- ۲ تعریف و تاریخچه CAD / CAM

۲- ۲ مزایای به کارگیری تکنولوژی CAD/CAM

۱- ۲- ۲ زمینه های فعالیتی تکنولوژی CIM

۳- ۲ نرم افزار های CAD / CAM

۱- ۳- ۲ معرفی نرم افزارهای CAD

۲- ۳- ۲ معرفی نرم افزارهای CAM

۳- ۳- ۲ نرم افزارهای تست NC PATH

۴- ۲ معرفی و انتخاب استراتژی ماشینکاری و پارمترهای مربوط در فرایند ساخت

۱- ۴- ۲ انتخاب تکنولوژی ساخت

۲- ۴- ۲ پارامترهای انتخاب استراتژی ماشینکاری

۳- ۴- ۲ دسته بندی استراتژی ها بر اساس ماهیت

۵- ۴- ۲ تهیه برنامه های ماشینکاری برای قالبهای بدنه خودرو با روش FMC4- 4- 2 تعاریف وپارامترهای موثر در استراتژی

فصل سوم، ماشین کاری سطوح پیچیده با استفاده از فرزکاری چند محوره

۱- ۳ آشنایی با روش های ماشین کاری چند محوره

۲- ۳ سطوح پیچیده

۱- ۲- ۳ ماشینکاری سطوح پیچیده به روش سه محوره

۲- ۲- ۳ ماشینکاری سطوح پیچیده به روش پنج محور همزمان

۳- ۳ شبیه سازی مجازی فرز های CNC

۴- ۳ نتایج بدست آمده از روش های ماشین کاری سه و پنج محوره

۱- ۴- ۳ خشن کاری

۲- ۴- ۳ پرداختکاری به روش سه محوره

۳- ۴- ۳ پرداخت کاری به روش ۵ محور

۴- ۴- ۳ گزارش و تحلیلی از پارامتر های بدست آمده

فصل چهارم، ماشین کاری پنج محوره به کمک کامپیوتر

۱- ۴ مقدمه ۳۹

۲- ۴ طبقه بندی ماشین های فرزکاری

۳- ۴ نیاز به ماشین های فرز پنج محوره

۴- ۴ اجزای ماشین فرز پیج محوری

۱- ۴- ۴ ترکیبات دستگاه فرز پنج محوره

۲- ۴- ۴ کنترل کننده ماشین

۳- ۴- ۴ نرم افزار های CAD / CAM در ماشین کاری پنج محوره

۴- ۴- ۴ آموزش پرسنل

۵- ۴ علم حرکت ماشین فرزکاری پنج محوره

۱- ۵- ۴ علم حرکت رو به جلوی ماشین فرز کاری۵محوره نوع میز گردان انحناء

۲- ۵- ۴ علم حرکت وارونه ماشین فرز پنج محوره نوع میز گردان منحنی شکل

۳- ۵- ۴ علم حرکت رو به سمت جلوی ماشین فرز پنج محوره نوع پیچی

۴- ۵- ۴ علم حرکت وارونه ماشین فرز پنج محوره نوع پیچی

۶- ۴ ماشین کاری سطحی

فصل پنجم، تشخیص تداخل ابزاردرماشین NC چند محوره برای سطوح سه بعدی

۱- ۵ مقدمه

۲- ۵ بررسی نحوه تداخل ابزار

۳- ۵ نتایج حاصله از بررسی تداخل ابزار با استفاده از نرم افزار Matlab

فصل ششم، بررسی فرمت های IGES و DXF در ماشین کاری سطوح آزاد

۱- ۶ مقدمه

۲- ۶ چگونگی عمل تبدیل و انتقال اطلاعات

۱- ۲- ۶ ساختار فایل مبتنی بر

۲- ۲- ۶ مقایسه IGES

۳- ۶ فرزکاری سطوح سه بعدی

۴- ۶ سطح خمیده پارامتریک

۵- ۶ تولید برنامه قطعه ای

۱- ۵- ۶ محاسبه اتوماتیک سطح مثبت ماشین کاری

۲- ۵- ۶ محاسبه اتوماتیک جبران ابزار

۳- ۵- ۶ تعیین اتوماتیک گام وجهت حرکت تیغچه

۴- ۵- ۶ تهیه برنامه قطعه ای

۵- ۵- ۶ جلوگیری ازخوردگی ناخواسته قطعه توسط ابزار

۶- ۵- ۶ محاسبه ماشین کاری صحیح سطوح با شیب منفی

۶- ۶ نمایش سطح قطعه

۷- ۶ شبیه سازی حرکت تیغچه برروی سطح قطعه

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

مشاهده فایل