د. آذر ۱۸ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

مبانی حقوقی شرکتهای فراملی

مبانی حقوقی شرکتهای فراملی

مبانی حقوقی شرکتهای فراملی

مبانی حقوقی شرکتهای فراملی شامل ۵۵ صفحه می باشد. فهرست تحقیق: مقدمه تاریخچه پیدایش شرکتهای فراملی محور وحدت در عملکرد فراملی ها نظریه حقوقی حاکم بر شرکت های فراملی در عرصه حقوق بین المللی ماهیت شرکتهای فراملی شخصیت حقوقی شرکتهای فراملی حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی محورهای اصلی نظام حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی مالکیت خصوصی و جایگاه آن در نظام حقوق بین الملل سرمایه گذاری شرکتهای فراملی، حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی و حقوق بین الملل محیط زیست شرکتهای فراملی، حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی و حقوق بشر شرکت های فراملی، حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی و حق بر توسعه شرکتهای فراملی و تجارت آزاد شرکتهای فراملی و نظریه مسئولیت اجتماعی اعمال صلاحیت های فراملی مقرراتی برای تضمین تبعیت از حقوق بشر شرکتهای فراملی و کد رفتاری شرکتهای فراملی و حقوق بین المللی کار حقوق کار در عرصه بین الملل استانداردهای حقوق کار و تجارت آزاد دستور العمل های رفتاری و استانداردهای حقوق کار منابع تحقیق تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

مشاهده فایل