د. بهمن ۷ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

مثال کامل تشکیل ماتریس SWOT برای یک شرکت

تشکیل ماتریس SWOT برای یک شرکت

مثال کامل تشکیل ماتریس SWOT برای یک شرکت ، برنامه استراتژیک سازمان،مدیریت استراتژیک

شامل :

معرفی شرکت

ارزش های بنیادی شرکت

ماموریت شرکت

آرمان شرکت

چشم انداز شرکت

اهداف کلان شرکت

مراحل اجرایی آنالیز SWOT

جمع آوری اطلاعات از منابع مختلف

تعیین عوامل داخلی

تعیین عوامل خارجی

ماتریس عوامل خارجی EFE

ماتریس عوامل داخلی IFE

تشکیل ماتریس SWOT

مشاهده فایل