ش. آذر ۱۶ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

مستندات ارتقا رتبه عالی شغل پرستار

مستندات ارتقا رتبه عالی شغل پرستار

مستندات ارتقا رتبه عالی شغل پرستار

مستندات ارتقا رتبه عالی شغل پرستار شامل ۱۶۳ صفحه با فرمت word می باشد. سلامتی مفهوم وسیعی دارد و تعریف آن تحت تاثیر میزان آگاهی و طرز تلقی جوامع با شرایط گوناگون جغرافیایی و فرهنگی قرار می گیرد. ضمن اینکه سلامتی یک روند پویا است و باگذشت زمان مفهوم آن تغییر خواهد کرد. قدیمی‌ترین تعریفی که از سلامتی شده است عبارتست از بیمار نبودن. پندر(۱۹۹۶)معتقد است که «تمام افراد سالم به طور یکسان سالم نیستند».این جمله نشان میدهد که مفهوم سلامتی یکسان نبوده و نسبی می باشد و هر فرد در مقایسه خود با شرایط قبلی اش و با مقایسه خود با دیگران ،آن را معنی می کند و در زمان ها و مکان های مختلف ممکن است مفهوم آن متفاوت باشد. تعریف زیادی از سلامتی وجود دارد اما تعریف سازمان بهداشت جهانی(WHO) پذیرفته ترین تعریف می باشد: «سلامتی عبارتست از رفاه کامل جسمی،روانی ،اجتماعی و معنوی که فقط شامل بیماری یا نقص عضو نمی باشد».

مشاهده فایل