ش. آذر ۱۶ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

مقاله بازاریابی اجتماعی و تاثیر آن در صنعت بانکداری

مقاله بازاریابی اجتماعی و تاثیر آن در صنعت بانکداری

مقاله بازاریابی اجتماعی و تاثیر آن در صنعت بانکداری

فهرست مقاله : (شامل ۱۸ صفحه Word)

چکیده ۲

کلید واژه ها  2

مقدمه ۳

بیان مسئله ۴

مفاهیم بازاریابی اجتماعی ۵

۱- تئوری مبادله ۵

۲- منفعت طلبی ۶

۳- نظریه سلسله مراتب تاثیرات ارتباطی ۶

۴- رقابت ۶

تاریخچه بازاریابی اجتماعی ۷

مفهوم بازاریابی اجتماعی ، چگونه توسعه پیدا کرد؟  8

فلسفه بازاریابی اجتماعی ۸

دیدگاه اسلام نسبت به بازاریابی اجتماعی ۹

بازاریابی اجتماعی و صنعت بانکداری ۱۰

پژوهش های مرتبط با موضوع ۱۲

نتیجه گیری ۱۳

پیشنهادات ۱۳

منابع ۱۶

مشاهده فایل

.

.

دانلود مقاله بازاریابی اجتماعی و تاثیر آن در صنعت بانکداری