ش. آذر ۱۶ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

مقاله بازاریابی رابطه مند با هدف استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی

مقاله بازاریابی رابطه مند با هدف استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی

مقاله بازاریابی رابطه مند با هدف استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی

فهرست مقاله : (شامل ۲۱ صفحه Word)

چکیده ۲

واژه های کلیدی ۲

مقدمه ۳

بیان مسئله ۳

ضرورت و اهمیت تحقیق ۵

ادبیات و پیشینه تحقیق ۷

پیشینه تحقیق ۷

مفاهیم و تعاریف ۸

تصویر شرکت ۸

بازاریابی رابطه مند ۹

اعتماد ۹

بانکداری اینترنتی ۱۰

قصد استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی ۱۰

مدل مفهومی ۱۰

ضرورت بازاریابی در نظام بانکی ۱۱

مشتری ، بنیاد و اساس نظام بانکی ۱۲

بازاریابی در بانکداری نوین ایران ۱۴

مزایای مدیریت ارتباط با مشتری برای بانکها ۱۷

نتیجه‌ گیری ۱۹

نتیجه محقق ۱۹

منابع ۲۰

مشاهده فایل

.

.

دانلود مقاله بازاریابی رابطه مند با هدف استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی