د. آذر ۱۸ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

مقاله بازاریابی ورزشی در عصر جدید و نقش آن در توسعه ورزش

مقاله بازاریابی ورزشی در عصر جدید و نقش آن در توسعه ورزش

مقاله بازاریابی ورزشی در عصر جدید و نقش آن در توسعه ورزش

فهرست مقاله: (شامل ۳۳ صفحه Word)

چکیده ۳

مقدمه۳

بیان مسئله ۴

انواع فعالیت‌ ها در بازاریابی ۴

بازار ورزشی ۹

اهمیت بازاریابی ورزشی ۹

فرایند بازاریابی ورزشی ۱۰

ابعاد گوناگون بازاریابی ورزشی ۱۰

وظایف مدیریت بازاریابی ورزشی ۱۱

تقسیمات بازاریابی ورزشی ۱۱

تجزیه و تحلیل محیط بازاریابی ورزشی ۱۲

عوامل قابل کنترل و غیر قابل کنترل در فرایند بازاریابی ورزشی ۱۲

آمیخته بازاریابی ورزشی ۱۳

عوامل موثر بر محیط بازاریابی ورزشی ۱۵

جدیدترین فلسفه بازاریابی ۱۶

نقش بخش بازاریابی در کیفیت ورزش ۱۶

بازار رخدادهای ورزشی ۱۸

بازاریابی تیم ها و رخدادهای ورزشی ۱۸

بازاریابی محصولات از طریق ورزش ۱۹

میزبانی رخدادهای ورزشی و کسب درآمد ۱۹

گرفتن میزبانی جام ملت های آسیا ۲۰۱۹، راه دشوار اما ممکن ۲۰

مشکلات پیش روی گرفتن میزبانی ۲۱

ورزش درآمد زا می شود، اگر ۲۲

برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی ورزشی ۲۴

تعریف برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی ورزشی ۲۵

رفتار مصرف کنندگان ورزشی ۲۶

بازاریابی مبتنی بر رابطه با مشتری ( مصرف کنندگان ورزشی )۲۷

بازاریابی در ورزش بانوان ۲۸

بحث و نتیجه گیری ۲۸

پیشنهادات موثر برای بازاریابی موفق ۳۰

منابع و ماخذ ۳۱

Sports Marketing in New time 33

Abstract 33

مشاهده فایل

.

.

دانلود مقاله بازاریابی ورزشی در عصر جدید و نقش آن در توسعه ورزش