د. آذر ۱۸ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

مقاله بررسی پتانسیل ها و جاذبه های گردشگری جزیره قشم

مقاله بررسی پتانسیل ها و جاذبه های گردشگری جزیره قشم

مقاله بررسی پتانسیل ها و جاذبه های گردشگری جزیره قشم

فهرست مقاله : (شامل ۱۲۷ صفحه Word)

چکیده فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه ۱۲

۱-۲- بیان مساله ۱۳

۱-۳- اهداف تحقیق ۱۳

۱-۳-۱- هدف میدانی ۱۳

۱-۳-۲- اهداف بنیادی ۱۴

۱-۴- روش پژوهش ۱۴

۱-۵- روش های گردآوری اطلاعات ۱۴

۱-۶- سوالات تحقیق ۱۴

۱-۷- فرضیه های تحقیق ۱۵

۱-۸- چارچوب نظری ۱۵

۱-۹- تعاریف اصطلاحات و مفاهیم ۱۷

فصل دوم: ادبیات تحقیق

۲-۱- نگاهی به ویژگی های تاریخی ، جغرافیایی و پتانسیل های گردشگری جزیره قشم ۲۰

۲-۲- قشم در یک نگاه ۲۳

۲-۳- نگاهی اجمالی به جاذبه ها ۲۴

۲-۳-۱- ساحل تخم گذاری لاک پشت های پوزه عقابی ۲۴

۲-۳-۲- دره ستاره ۲۴

۲-۳-۳- غار نمکدان ( طولانی ترین غار نمکی دنیا ) ۲۴

۲-۳-۴- جزایر ناز ۲۴

۲-۳-۵- تنگه چاه کوه ۲۴

۲-۳-۶- جزیره مرجانی هنگام – بازیگوشی دلفین ۲۵

۲-۳-۷- جنگل های حرا ۲۵ 

۲-۳-۸- موزه ژئوپارک ۲۵

۲-۳-۹- آکواریوم پروانه طلایی ۲۵

۲-۳-۱۰- قلعه پرتغالی ها ۲۶

۲-۳-۱۱- پارک ساحلی زیتون ۲۶

۲-۳-۱۲- مجتمع تفریحی و گردشگری ساحل طلایی ۲۶

۲-۳-۱۳- غار تاریخی خوربس ۲۶

۲-۳-۱۴- چاه های تاریخی تلا ۲۶

۲-۳-۱۵- پارک ایران زمین ۲۶

۲-۳-۱۶- بندر تاریخی لافت با بادگیر های دیدنی ۲۷

۲-۳-۱۷- باغ موزه گیاه شناسی ۲۷

۲-۳-۱۸- کارگاه لنج سازی ۲۷

۲-۳-۱۹- گورستان انگلیسی ها ۲۷

۲-۳-۲۰- غارهای خربس ( یاخوربس ) ۲۷

۲-۴- جغرافیای سیاسی ۲۸

۲-۵- بنادر مهم صیادی و تجاری ۳۱

۲-۶- جزیره ها ۳۱

۲-۶-۱- جزیره هنگام ۳۱

۲-۶-۲- جاذبه روستای قدیم و جدید هنگام ۳۲

۲-۶-۳- جاذبه تاسیسات بندری انگلیسی ها ۳۲

۲-۶-۴- جاذبه سنگ مادر و دختر ۳۲

۲-۶-۵- جاذبه کوه و خاک های قرمز ۳۳

۲-۶-۶- جاذبه پارک کروکودیل نوپک ۳۳

۲-۶-۷- جزیره لارک ۳۳

۲-۶-۸- جزیره هرمز ۳۴

۲-۶-۹- کوه های خوراکی هرمز ۳۴

۲-۶-۱۰- قلعه پرتغالی‌ ها ۳۵

۲-۷- جغرافیای انسانی جزیره قشم ۳۶

۲-۷-۱- مهاجرت ۳۶

۲-۷-۲- زبان و گویش ۳۶

۲-۷-۳- دین و مذهب ۳۶

۲-۷-۴- جغرافیای طبیعی ۳۶

۲-۷-۵- مساحت جزیره ۳۷

۲-۸- زمین‌ شناسی قشم ۳۷

۲-۸-۱- تاریخچه زمین‌ شناسی و تکتونیک منطقه ۳۷

۲-۹- سواحل ۳۸

۲-۱۰- آب و هوا ۳۸

۲-۱۱- چشمه‌ های جزیره قشم ۳۸

۲-۱۱-۱- چشمه کارگه ۳۸

۲-۱۱-۲- چشمه گوری ۳۹

۲-۱۱-۳- چشمه‌ های دامنه کوه نمکدان ۳۹

۲-۱۲- پوشش گیاهی قشم ۳۹

۲-۱۳- حیات جانوری ۳۹

۲-۱۳-۱- مهره‌ داران قشم ۴۰

۲-۱۳-۲- دوزیستان و خزندگان جزیره قشم ۴۰

۲-۱۳-۳- پرندگان قشم ۴۰

۲-۱۴- جغرافیای اقتصادی ۴۱

۲-۱۴-۱- پالایشگاه گاز گَوَرزین ۴۱

۲-۱۵- بررسی تاریخچه خلیج فارس و حاکمیت برخی از جزایر آن ۴۲

۲-۱۶- پیشینه تاریخی جزیره قشم ۴۴

۲-۱۷- افسانه های محلی ۴۸

۲-۱۸- آداب و رسوم ۴۸

۲-۱۸-۱- جشن ها ۴۸

۲-۱۸-۲- پوشاک ۵۷

۲-۱۸-۳- شتر یکی از حیوانات محبوب جزیره ۵۸

۲-۱۹- خوراکی های محلی ۵۹

۲-۱۹-۱- فاله ۵۹

۲-۱۹-۲- نان محلی جزیره ۵۹

۲-۱۹-۳- نان خمیر ۵۹

۲-۱۹-۴- ادویه های جنوبی ۵۹

۲-۲۰- جاذبه های اصلی ۶۰

۲-۲۰-۱- جاذبه های طبیعی ۶۰

۲-۲۰-۲- جاذبه های تاریخی و فرهنگی ۶۶

۲-۲۰-۳- جاذبه های دست ساز ۷۰

۲-۲۱- نقاط قوت جزیره قشم ۷۱

۲-۲۲- نقاط ضعف جزیره قشم ۷۲

۲-۲۳- آسیب های زیست محیطی خشک کردن دریا ۷۲

۲-۲۴- فرصت های جزیره قشم ۷۴

۲-۲۵- تهدید های جزیره قشم ۷۴

۲-۲۶- اثرات گردشگری و پیشنهادها جهت توسعه ۷۵

۲-۲۷- چالشهای موجود در توسعه گردشگری ایران ۷۵

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- طرح پژوهش ۷۷

۳-۲- جامعه آماری ۷۹

۳-۳-روش اجرای پژوهش ۷۹

۳-۳-۱- انتخاب آزمودنی ۷۹

۳-۳-۲- انواع روشهای نمونه گیری ۷۹

۳-۴-روش جمع آوری اطلاعات ۸۰

۳-۵- روش جمع آوری اطلاعات این تحقیق ۸۱

۳-۶- روش آماری تجزیه و تحلیل داده ها ۸۲

۳-۷- ابزار پژوهش ۸۲

۳-۸- اعتبار و روایی ابزار اندازه گیری ۸۲

۳-۹- تجزیه و تحلیل داده ها ۸۲

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

۴-۱- نتایج توصیفی ۸۳

۴-۲- نتایج استنباطی ۹۳

۴-۳- اعتبار یابی ۹۹

۴-۴- نتایج آزمون فرضیه ها۹۹

فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری کلی ، راه حل ها و پیشنهادات، محدودیت ها

۵-۱- نتایج به دست آمده ۱۰۰

۵-۲- پیشنهادات و راه حل ها ۱۰۰

۵-۳- محدودیت ها ۱۰۱

۵-۳-۱- محدودیت های تحقیق ۱۰۱

۵-۴ – پیشنهادات ۱۰۲

منابع و مآخذ ۱۰۳

ضمائم ۱۰۵

عکس ها و نقشه ها ۱۰۵

فهرست جداول

جدول ۴-۱ گرایش های مرکزی و شاخص های مرکزی مولفه های تهیه بلیط ۸۳

جدول۴-۲ خلاصه داده های ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه اول پژوهش ۹۲

جدول۴-۳ خلاصه داده های ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه دوم پژوهش ۹۳

جدول۴-۴ خلاصه داده های ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه سوم پژوهش ۹۴

جدول۴-۵ خلاصه داده های ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه چهارم پژوهش ۹۵

جدول۴-۶ خلاصه داده های ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه پنجم پژوهش ۹۶

جدول۴-۷ خلاصه داده های ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه ششم پژوهش ۹۷

مشاهده فایل

.

.

دانلود مقاله بررسی پتانسیل ها و جاذبه های گردشگری جزیره قشم