ج. بهمن ۴ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

مقاله بررسی کامل یک سیستم عامل توزیع شده

مقاله بررسی کامل یک سیستم عامل توزیع شده

مقاله بررسی کامل یک سیستم عامل توزیع شده

فهرست مقاله : (شامل ۱۵۰ صفحه Word)

بخش اول: مقدمه و تعریف

مقدمه

اصول سیستم های توزیع شده

سیر تکامل سیستم های عامل توزیع شده

مدل های سیستم های محاسبات توزیع شده

مدل مینی کامپیوتر

مدل ایستگاه کاری

مدل ایستگاه کاری – سرویس دهنده

مدل اشتراک پردازنده با ائتلاف پردازنده

مدل ترکیبی

یک سیستم عامل توزیع شده چگونه است

بخش دوم: معماری ها

سبک های معماری سیستم توزیع شده

انواع معماری (سازمان) سیستم توزیع شده

معماری در مقایسه با میان افزار

خلاصه

بخش سوم: فرآیندها

فرآیند چیست؟

نخها

سرویس گیرنده ها

سرویس دهنده ها

مجازی سازی

مهاجرت کد

خلاصه

بخش چهارم: ارتباطات

مبانی

انواع پروتکل ها

انواع ارتباطات

فراخوانی رویه از راه دور (RPC)

ارتباط گذرای پیام گرا

خلاصه

بخش پنجم: نامگذاری

نامها، شناسه ها و آدرسها

نام گذاری مسطح

نام گذاری ساخت یافته

نام گذاری مبتنی بر صفت

خلاصه

بخش ششم: همگام سازی

همگام سازی

همگام سازی ساعت

ساعتهای منطقی

انحصار متقابل

الگوریتم انتخاب

خلاصه

بخش هفتم: سازگاری و تکثیر

مقدمه

مدلهای سازگاری مبتنی بر داده

مدلهای سازگاری مبتنی بر سرویس گیرنده

خلاصه

بخش هشتم: تحمل خطا و امنیت

تحمل خطا

امنیت

بخش نهم: سیستم های توزیع شده هدف محور

مشاهده فایل

.

.

دانلود مقاله بررسی کامل یک سیستم عامل توزیع شده