ج. بهمن ۴ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

مقاله ترجمه شده سیستم های ارتباطی فرکانس رادیویی در معادن زیرزمینی

سیستم های ارتباطی فرکانس رادیویی در معادن زیرزمینی

مقاله ترجمه شده سیستم های ارتباطی فرکانس رادیویی در معادن زیرزمینی

فهرست مقاله : (شامل ۶ صفحه Word + مقاله زبان اصلی)

چیکده

تکنیک های ارتباطی

ارتباط محور

ارتباطات راهروهای مستقیم

ارتباطات معدن شبکه ای

ارتباطات معدنچی محبوس

توسعه و آزمایش میدانی

آزمون های میدانی

نتیجه گیری

منابع

مشاهده فایل

.

.

دانلود مقاله ترجمه شده سیستم های ارتباطی فرکانس رادیویی در معادن زیرزمینی