د. بهمن ۷ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

مقاله رابطه سبک های مدیریتی با رضایت شغلی

مقاله رابطه سبک های مدیریتی با رضایت شغلی

مقاله رابطه سبک های مدیریتی با رضایت شغلی

فهرست مقاله : (شامل ۵۲ صفحه Word)

فصل اول : کلیات طرح تحقیق
چکیده
مقدمه و بیان مساله
دلایل ضرورت و توجیه انجام تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه ها و سوالات پژوهش
تعاریف واژه ها در پژوهش
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
ادبیات پژوهش
اهمیت رضایت شغلی معلمان
عوامل موثر بر رضایت شغلی معلمان
پیامدهای رضایت شغلی
راهکارهایی برای افزایش رضایت شغلی معلمان
چهار سبک یا سیستم مدیریتی
عوامل اصلی جلب مشارکت کارمندان
رویکردها و برنامه هایی برای مشارکت در سازمان
ضرورت مدیریت آموزشی
اهداف مدیریت آموزشی
مهارت‌ های سه‌ گانه مدیریت
کارکردهای مدیریت آموزشی
ویژگی‌ های مدیر آموزشی
ضرورت و اهمیت مدیریت آموزش
ارتباطات در سازمان ها به سه گروه تقسیم می‌ شود
مبانی نظری پژوهش
انواع سبک های مدیریتی
تاریخچه رضایت شغلی
نظریه‌ های رضایت شغلی
پیشینه پژوهش
فصل سوم : روش و مراحل اجرای تحقیق
روش پژوهش
جامعه آماری
فصل چهارم
یافته های پژوهش
فصل پنجم
نتیجه گیری
فهرست منابع

مشاهده فایل

.

.

دانلود مقاله رابطه سبک های مدیریتی با رضایت شغلی