پ. آبان ۲۳ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

مقاله ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی

مقاله ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی

مقاله ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی

فهرست مقاله: (شامل ۴۵ صفحه Word)

چکیده

مقدمه

الف. نظریه بطلان عمل حقوقی مخالف با شرط ترک فعل حقوقی

۱٫ شرط عدم اعمال خیار مجلس

نقد وبررسی

۲٫ شرط عدم اجاره عین مستاجره

نقد وبررسی

۳٫ شرط عدم نکاح

نقد و بررسی

ب. تحلیل حقوقی

اول. صحت یا عدم صحت شرط ترک فعل حقوقی

دوم. وضعیت قوانین حقوقی

نتیجه گیری

منابع

مشاهده فایل

.

.

دانلود مقاله ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی