س. آذر ۱۹ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

نمونه سوال مهارت تعمیر کار دستگاه های سرد کننده خانگی و تجاری

نمونه سوال مهارت تعمیر کار دستگاه های سرد کننده خانگی و تجاری

نمونه سوال مهارت تعمیر کار دستگاه های سرد کننده خانگی و تجاری

نمونه سوال مهارت تعمیر کار دستگاه های سرد کننده خانگی و تجاری شامل ۵۰ عدد سوال از مباحث فلزکاری  ، جوش برق ، جوش گاز ، سیکل تبرید تراکمی ، نقشه کشی تاسیسات و … مطابق با سر فصل استاندارد مهارتی حرفه سرد کننده های خانگی و تجاری جهت آزمون های ادواری فنی وحرفه ای

مشاهده فایل