ش. مرداد ۲۶ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

همه چیز درباره بورس

همه چیز درباره بورس

همه چیز درباره بورس

تحقیق همه چیز درباره بورس شامل ۵۳ صفحه و با فرمت ورد می باشد.

فهرست مطالب:
سابقه و تاریخچه بورس
بورس کالاها
بورس اسعار
بورس اوراق بهادار
نقش بورس اوراق بهادار در اقتصاد
نقش بورس از دید سرمایه گذاران
الف) خرید سهام برای کسب سود
ب) اعمال حق رای و اداره امور شرکت
ج) اطمینان از محل سرمایه گذاری
د) قابلیت نقدینگی اوراق بهادار
ه) پوشش در مقابل تورم
و) احاس مشارکت در امور تولیدی وتجارتی
ز) معافیتهای مالیاتی
نقش بورس از دید صادر کنندگان اوراق بهادار
داد و ستد در بورس اوراق بهادار
تالار بورس
فهرست رسمی بورس
تابلوی قیمتها
کارگزاری در بورس اوراق بهادار
نحوه کار کارگزاران
بورس اوراق بهادار در ایران
بازار متشکل سرمایه در ایران
بورس اوراق بهادار تهران
تاسیس و شکل گیری
سازمان و نحوه اداره امور بورس تهران
شواری بورس
هیات پذیرش اوراق بهادار
سازمان کارگزاران بورس
هیات داوری بورس
مقررات حاکم بر نحوه انجام معاملات بورس
نحوه پذیرش اوراق بهادار در بورس
فعالیت بورس اوراق بهادار تهران
منابع

مشاهده فایل