د. مهر ۱ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

پاورپوینت اجرای کوئری همراه کوئری بهینه شده آن در جیمیتر و مقایسه آن ها

پاورپوینت اجرای کوئری همراه کوئری بهینه شده آن در جیمیتر و مقایسه آن ها

پاورپوینت اجرای کوئری همراه کوئری بهینه شده آن در جیمیتر و مقایسه آن ها

هدف از این گزارش مقایسه اجرای کوئری های بهینه شده با کوئری های بهینه نشده با استفاده از جیمیتر می باشد. بدین منظور برنامه مایکروسافت Sql Server2012 و نرم افزار جیمیتر استفاده و اتصال بین این دو برقرارشد. پایگاه داده استفاده شده در این گزارش پایگاه داده مربوط به سرامیک و یک نسخه پشتیبان می باشد.

مشاهده فایل