س. آذر ۱۹ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

پاورپوینت اصول خدمات بهداشتی ۱

پاورپوینت اصول خدمات بهداشتی 1

پاورپوینت اصول خدمات بهداشتی ۱

درسنامه های تدریسی اصول خدمات بهداشتی در شامل ۱۷۰ صفحه با فرمت پاورپوینت ppt

آشنایی با

-مفاهیم و اصطلاحات بهداشتی

-نظام های ارائه خدمات بهداشتی درمانی در جهان

-وضعیت بهداشتی ایران و جهان

-چگونگی تعیین نیازهای بهداشتی مردم

-مراقبت های بهداشتی اولیه

-پزشک خانواده

-بهداشت محیط

-بهداشت مدارس

-بهداشت مادر و کودک

-بهداشت حرفه ای

-مبارزه با بیماری ها

مشاهده فایل