س. آذر ۱۹ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

پاورپوینت الگوریتم و فلوچارت

پاورپوینت الگوریتم و فلوچارت

پاورپوینت الگوریتم و فلوچارت

فهرست پاورپوینت: (شامل ۶۳ اسلاید)

مراحل حل یک برنامه
مقدمه
الگوریتم و فلوچارت
مراحل الگوریتم
مثال: الگوریتمی بنویسید که دو عدد از ورودی دریافت کرده مجموع دو عدد را محاسبه و چاپ نماید.
مثال: الگوریتمی بنویسید که عدد برحسب سانتیمتر را از ورودی گرفته درحالت Negative مثبت آن را به متر تبدیل کرده و چاپ نماید، در غیر این صورت پیام چاپ گردد.
مثال: الگوریتمی بنویسید که سه عدد از ورودی دریافت کرده مجموع و میانگین سه عدد را محاسبه و چاپ کند.
مثال: فلوچارتی رسم کنید که دو عدد را خوانده، حاصل ضرب آن ها محاسبه و نمایش داده شود.
فلوچارت مجموع و میانگین سه عدد
مثال: فلوچارتی رسم کنید که شعاع یک دایره را خوانده مساحت و محیط آن را نمایش دهد.
مثال: فلوچارتی رسم نمائید که دو عدد از ورودی دریافت کرده، سپس محتویات دو عدد را با هم جابجا ‌نماید.
فلوچارت مسئله بالا به صورت زیر خواهد بود
روش دوم: استفاده از عملیات ریاضی
تمرین
دستورالعمل‌ های شرطی
مثال: فلوچارتی رسم نمائید که عددی را از ورودی دریافت کرده، فرد یا زوج بودن آن را تشخیص دهد.

مشاهده فایل